Videá

Prezentace Muczka Hall

Prednáška Kľúč k vnútornej rovnováhe

V. diel "Čo znamená rozoznať"

IV. diel "Cibuľa"
III. diel "Dve cesty"
II. diel "Rovnováha"
I. diel "Kľúč"
Pozvánka na prednášku "Kľúč k vnútornej rovnováhe"