TÉMATICKÉ OKRUHY PŘEDNÁŠEK

 BUSINESS

 • Co je to, co dělá rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými lidmi? A jak to můžeme aplikovat ve všeobecnosti na veřejnost/na každého z nás?
 • High Street University
 • Co se můžeme naučit o businessu od mistrů Dalího, Picassa či Warhola? Jak brali obchod? Pochopili, že umění je business
 • Jak si můžete sami napsat svůj úspěšný příběh?
 • Jak a kdy se stanete značkou?
 • Psychologie prodeje – proč je důležité mít rád změny v obchodování? Jak se přizpůsobit urychlené době? Inovace
 • Jak chápat business
 • Jak sloučit umění a produkty – Art Investment
 • Kruh úspěchu, vzorec úspěchu
 • Systém práce – proč potřebujeme kontaktní listinu a jak ji správně zpracovat? Telefonování, prezentování, motivace, Projekt TOP 7
 • Team building, budování teamu, spolupráce

MARKETING

 • Jak udělat své produkty jedinečnými? Jak zušlechtit vaše produkty a dodat jim přidanou hodnotu?
 • Jak může umění posílit Váš business
 • ONLINE MARKETING – Jak s Vašimi produkty a službami zaujmout nové i stávající klienty, aby se stali promotéry Vaší značky.
 • Jak pomocí marketingu můžete upoutat pozornost (nejen svých klientů) a otevřít si dveře k novým cílovým skupinám

OSOBNÍ ROZVOJ

 • Klíč k vnitřní rovnováze
  • Rovnováha
  • Cesta poznání – negativní směr, pozitivní směr
  • 3 fáze – rozeznat/přijmout/uvolnit
  • Cibule – nepříjemný program
  • Zakotvení – okolí jako brzda vývoje
  • Odmítnutí – mylný focus
  • Život v přítomnosti
 • Klíč k vnitřní rovnováze – řešení
  • Zdraví
  • Rodina
  • Vztahy
  • Materie
  • Povolání/poslání