O mně

MARK MUCZKA JAKO OSOBA

Během 20 let prošel Mark Muczka osobní i kariérní horskou dráhou a procesem hledání sebe sama. Pustil se na cestu, kde hledal vnitřní jasnost. Na počátku této nelehké cesty a dá se říct i své kariéry měl představu o tom, co chce a jak by to mělo být. Až dnes však může s vnitřním přesvědčením říct, že má jasnost a ví, co chce. Vnitřní chaos, který v něm vládl, se uklidnil a mohl tak nasměřovat veškerý svůj focus a energii tím správným směrem. „Dříve jsem chtěl vydělávat peníze, mít rodinu a celkově budovat dobré vztahy a dnes to mám a vím, jak se to tvoří a jak to funguje.“ Co se týče byznisu musel si projít dvěma fázemi: ta první sebou nesla finanční nesnáze a pád do dluhů a ta druhá byla se z nich zase dostat. Obě fáze byly užitečné a důležité pro jeho osobní rozvoj. „Musel jsem si jimi projít, abych dosáhl toho největšího pochopení.“

Dnes rozumí svému okolí, protože čím dál tím víc chápe sám sebe. Chápe, které věci jsou v životě podstatné a které jsou nepodstatné. Rád poznává nové krajiny i mentality lidí. Poznatky a příběhy, které přitom získává a které prožil za celý svůj život, bere jako inspiraci a poučení o které se dělí s ostatními nejen na svých přednáškách, ale i ve svém osobním životě.

„Ne perfekcionismus, ale vývoj a pokrok je důležitý“

MARK MUCZKA JAKO SPEAKER

Mark Muczka již 20 let pořádá semináře, školení a přednášky s různými tématy a zaměřením. Během těchto akcí měl možnost mluvit s desítkami tisíc lidí, díky kterým si prošel nejrůznějšími situacemi. Je důležité mít prožitky a užitečné informace, právě ty se snaží Mark Muczka na svých přednáškách lidem sdělit.

„Žijeme v období velkých převratných změn. Proč si dnes musíme najít čas a zamyslet se, zda bychom měli něco změnit?“

V dnešní době je pro Marka Muczku velmi důležitým tématem Klíč k vnitřní rovnováze a cesta sebepoznání. V současnosti jsme přeinformovaní. Každodenní shon, urychlení doby, pracovní stres i tlak a vysoká očekávání okolí na nás působí ze všech stran. Cítíme se z toho přepracovaní a přeplnění myšlenkami. Jsme tak nasycení informacemi z vnějšku, že nám nezbývá ani moment na to, abychom popřemýšleli nad sebou, nad tím, jestli to, za čím se ženeme, má pro nás smysl. V dnešní uspěchané době je více než kdy jindy důležité se zastavit, nadechnout a popřemýšlet, jestli jdeme správným směrem.

MARK MUCZKA A JEHO MOTIVACE

Co je motivačním faktorem pro Marka Muczku?

Především tvořit a setkávat se s lidmi. Díky interakci s lidmi denně získává zkušenosti a to jak pozitivní tak i ty negativní. Každá zkušenost je důležitá, ale nejvíce se ponaučí právě z těch negativních a aplikuje tyto poznatky do jeho osobního života.

„V dnešní hektické době je pro každého z nás důležitý stav radosti a vnitřního klidu.  Čím více lidí se do takového stavu dostane, tím spíše se celá naše společnost posune na další stupeň. Nechci být pro lidi příkladem, ale ukázkou toho, že je to možné – důvěřuji a věřím ve změnu.“

MARK MUCZKA JAKO PODNIKATEL

Mark Muczka vybudoval značku – agenturu AuroGenio Art, která se stává ve světě umění stále známější a spolu s ní i umělec Joe Muczka jr., kterého agentura zastupuje. Agentura se specializuje  na budování značky, tzv. brand building umělce. Historie však sahá až do roku 1996, kdy Mark Muczka odstartoval popularizaci jména umělce Joe Muczka jr. Rok 2010 je spjat se vznikem agentury AuroGenio, která posunula hranice konvenčních představ o umění na jinou úroveň a vydala se cestou moderního pojetí s cílem posunout tuto společnou tvorbu na novou – mezinárodní – úroveň.  Agentura tak navázala na dosažené úspěchy spojené s prezentací jména tohoto dnes již světoznámého umělce a do budoucna má ambice vzít pod svá křídla i další talenty políbené múzou malířství.

Společnost AuroGenio Art jde netradiční cestou a buduje svou značku komplexně pomocí devíti důležitých sektorů, které nabízí prémiové produkty nebo služby šité klientovi na míru.

MARK MUCZKA A JEHO FILOZOFIE

Filozofie Marka Muczky je založená na inteligenci. Jedná se o komplexní propojení srdce, mozku, intuice a intelektu. Snaží se o pochopení ega, které je úzce propleteno právě s intelektem. Stále více se spoléhá na intuici a víc používá emoce. Cítit emoce je důležité, stejně tak jako je pochopit a umět s nimi pracovat. Největší problém dnešní doby je, že stále něco hledáme. Logické je, že při hledání chceme něco najít, ale může se snadno stát, že v tom stavu hledání zůstaneme napořád. Každý člověk to má všechno v sobě, není třeba hledat venku. Stačí přestat hledat, otevřít dveře a vychutnat si svou cestu.