O mne

Vita

Mark Muczka, Art Manager a podnikateľ telom aj dušou, je odborníkom na obchodovanie a marketing v oblasti umenia. Svoju kariéru zahájil na ulici, kde sledoval svojoho brata a ďalších umelcov pre predaji ich diel a zbieral dôležité poznatky. Získané bohaté skúsenosti mu poslúžili ako základ k tomu, aby mohol umenie obchodovať ďalej vylepšovať a rozvíjať. Vo svojich prednáškach a seminároch  zavádza Mark Muczka poslucháčov na napínavú návštevu pestrého a divokého sveta umenia a umelcov.

Prednášky a semináre

Mark Muczka sa sa celý život venuje investíciám, obchodu a marketingu. Rozhodol sa pred viac než dvadsiatimi rokmi vybudovať a propagovať značku Joe Muczka jr., za ktorou je skrytý umelecký potenciál jeho brata. Na svojej ceste objavil a dodnes neustále objavuje netušené možnosti spojenia umenia a byznysu. Mark Muczka vyvoláva chuť objavovať nové cesty, prekračovať hranice a písať vlstný marketingový príbeh.